איזי קונקט - פרטיות ואבטחה

פרטיות המשתמשים, שמירת המידע והשימוש בו
הנהלת האתר מקפידה על פרטיות משתמשיה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ועל פי כל דין.האתר משמש כזירת מידע ומכיל מידע על מחירי השירותים בשוק התקשורת הישראלי לרבות הצעות של ספקי שירות שונים וכן מרכז בקשות לקבלת מידע של המשתמש ומעבירם לספקי השירות הרלוונטיים. בשימוש לאתר בכלל ובעת הגשת בקשות למידע בפרט המשתמש מאשר לחברה ו/או מי מטעמה ו/או יורשיה להעביר את כל המידע אשר המצוי אודות המשתמש לצדדים שלישים, בכסף או בשווה כסף ו/או ללא תמורה לרבות שמות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות טלפון, שירותים אליהם רשומים, שירותים בהם מעוניינים וכל מידע אשר המשתמש מסר מיוזמתו.
האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות הפרטיות של האתר.
האתר עושה שימוש בעוגיות ("Cookies") כדי לאחסן מידע על המשתמש כגון העדפות אישיות, דפים בהם ביקר, שירותים בהם התעניין וכו'. בעת השימוש באתר המשתמש נותן הרשאה לאתר להטמין עוגיות במחשבו / בציוד הקצה בו משתמש, ובפרט, מאפשר ל GOOGLE להטמיע עוגיות מסוג DART המאפשר לפרסם מודעות למשתמשי האתר על סמך ביקוריהם באתר, ביקורים באתרים של צדדים שלישים ובאתרים אחרים באינטרנט. המשתמש רשאי לסרב לשימוש בעוגיות מסוג DART על ידי שינוי מדיניות הפרטיות בדף   http://www.google.com/policies/technologies/ads/.
עם זאת, על המשתמש להיות מודע לכך שהסרת העוגיות או חסימת האפשרות להטמנתן עשויה למנוע הצגת חלק מהתכנים המופיעים באתר או להציגם באופן חלקי בלבד.

הסכמה לקבלת דיוור והודעות SMS מהאתר
הרישום לאתר, הגשת בקשות לקבלת מידע, השארת פרטים באתר ו/או מסירת פרטים באמצעות האתר מהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעות קבלת מסרון SMS בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: info@ezconnect.co.il

אבטחת המידע
האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.
השוואת מחירי תקשורת
 

הצטרפות לרמי לוי תקשורת
הצטרפות להום סלולר
הצטרפות לגולן טלקום
הצטרפות ליופון
סלולר השוואת מחירים
הצטרפות לבזק
השוואת מחירי סלולר
סלקום טיוי
סלקום טלוויזיה
איזי קונקט, ezconnect
שמעת על מבצע חדש?
מצאת טעות באתר?
יש לך רעיון לשיפור האתר?
דווח לנו: info@ezconnect.co.il


 איזי קונקט אינה משויכת לסימני המסחר המוצגים באתר ואינה מצויה בקשר עסקי עם מי מחברות אלה עצם העובדה שאנו מציגים סימן מסחרי של חברות תקשורת, אין בכך כדי להעיד על הסכמתן להצגת הסימן או לפעילות אתר זה  |  © 2013 כל הזכויות שמורות Ezconnect